Dunja Schandin

Aus phenixxenia.org
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dunja schandin Muster.jpg

Papierkunst

Kontakt

Dunja Schandin 
Hauptstraße 102a 
D-68259 Mannheim
M: +49-152-08746640  
E: dunjaschandin@gmail.com

Links

Zur Internetpräsenz

At Work

At Work: 1) head

At Work: 2) body base

At Work: 3) body, hand, hat and a rabbit

At Work: 4) body coat

At Work: 5) sled

At Work: 6) further detail

At Work: 7) hairdo